CECRO


ultima actualizare: 05.02.2018
Asociația profesională CORPUL EXPERŢILOR CRIMINALIŞTI DIN ROMÂNIA (CECRO) are ca scop promovarea criminalisticii ca ştiinţă şi mediatizarea importanţei expertizei criminalistice ca mijloc de probă în procesele judiciare civile şi penale, promovarea studiilor criminalistice, formarea specialiştilor şi organizarea cercetărilor ştiinţifice în vederea utilizării lor în procesele de identificare specifice expertizelor criminalistice, selecţia profesională, iniţierea, promovarea şi susţinerea unor proiecte legislative în domeniu, ridicarea nivelului profesional al membrilor săi; intensificarea legăturilor cu asociaţii şi cu organizaţii de acelaşi fel din cadrul UE şi din alte state; precum şi a relaţiilor cu instituţiile de învăţământ superior pentru susţinere de cursuri, masterate şi seminarii în domeniu.

CORPUL EXPERŢILOR CRIMINALIŞTI DIN ROMÂNIA se constituie ca asociaţie profesională neguvernamentală şi apolitică.

CORPUL EXPERŢILOR CRIMINALIŞTI DIN ROMÂNIA este de interes public şi are personalitate juridică, scop nelucrativ şi mijloace financiare proprii provenind din cotizaţii, taxe, donaţii şi alte venituri.

EXPERTUL CRIMINALIST AUTORIZAT este specialistul care are cunoştinţele şi capacitatea necesare şi atestate în mod oficial de a rezolva probleme ce ţin de specialităţile expertizei criminalistice în care este competent şi care sunt de interes pentru organele judiciare în vederea soluţionării cauzelor pe care le instrumentează.

CALITATEA DE EXPERT CRIMINALIST AUTORIZAT poate fi dobândită numai în condițiile prevăzute de Ordonanţa nr. 75/2000.

Copyright © 2018 CECRO