Expertize judiciare


Procedura dispunerii expertizei,
competen╚Ťa efectu─ârii expertizelor criminalistice judiciare
╚Öi participarea exper╚Ťilor criminali╚Öti autoriza╚Ťi, numi╚Ťi de organele judiciare
la recomandarea p─âr╚Ťilor

Premize juridice:
Codul de Procedur─â Penal─â:

 


Codul de Procedur─â Civil─â:

Art. 172.

(1) Efectuarea unei expertize se dispune când pentru constatarea, clarificarea sau evaluarea unor fapte ori împrejur─âri ce prezint─â importan╚Ť─â pentru aflarea adev─ârului în cauz─â este necesar─â ╚Öi opinia unui expert.

 

(2) Expertiza se dispune, în condi╚Ťiile art. 100, la cerere sau din oficiu, de c─âtre organul de urm─ârire penal─â, prin ordonan╚Ť─â motivat─â, iar în cursul judec─â╚Ťii se dispune de c─âtre instan╚Ť─â, prin încheiere motivat─â.

 

(3) Cererea de efectuare a expertizei trebuie formulat─â în scris, cu indicarea faptelor ╚Öi împrejur─ârilor supuse evalu─ârii ╚Öi a obiectivelor care trebuie l─âmurite de expert.

 

(4) Expertiza poate fi efectuat─â de exper╚Ťi oficiali din laboratoare sau institu╚Ťii de specialitate ori de exper╚Ťi independen╚Ťi autoriza╚Ťi din ╚Ťar─â sau din str─âin─âtate, în condi╚Ťiile legii*.

 

.................

(8) La efectuarea expertizei pot participa exper╚Ťi independen╚Ťi autoriza╚Ťi, numi╚Ťi la solicitarea p─âr╚Ťilor sau subiec╚Ťilor procesuali principali.

.................

 

Art. 330.

(1) Când, pentru l─âmurirea unor împrejur─âri de fapt, instan╚Ťa consider─â necesar s─â cunoasc─â p─ârerea unor speciali╚Öti, va numi, la cererea p─âr╚Ťilor ori din oficiu, unul sau 3 exper╚Ťi. Termenul va fi stabilit astfel încât depunerea raportului de expertiz─â la instan╚Ť─â s─â aib─â loc conform dispozi╚Ťiilor art. 336.

 

(2) Când este necesar, instan╚Ťa va solicita efectuarea expertizei unui laborator sau unui institut de specialitate*.

 

.................

 

(5) La efectuarea expertizei în condi╚Ťiile prev─âzute la alin. (1) ╚Öi (2) pot participa exper╚Ťi ale╚Öi de p─âr╚Ťi ╚Öi încuviin╚Ťa╚Ťi de instan╚Ť─â, având calitatea de consilieri ai p─âr╚Ťilor, dac─â prin lege nu se dispune altfel. În acest caz, ei pot s─â dea rela╚Ťii, s─â formuleze întreb─âri ╚Öi observa╚Ťii ╚Öi, dac─â este cazul, s─â întocmeasc─â un raport separat cu privire la obiectivele expertizei.

 

* Efectuarea expertizei criminalistice judiciare este reglementat─â prin lege special─â:

Ordonanţa Guvernului nr. 75 din 24/08/2000
privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică
(aprobat─â prin Legea nr. 488/2002):

Art. 1.
(1) Expertizele criminalistice judiciare se efectueaz─â
de exper╚Ťi criminali╚Öti autoriza╚Ťi care î╚Öi desf─â╚Öoar─â activitatea în cadrul institutelor publice sau în cadrul laboratoarelor publice ori private de specialitate, constituite conform dispozi╚Ťiilor legale. Expertul criminalist trebuie s─â fie impar╚Ťial ╚Öi independent în exprimarea ╚Öi formularea opiniilor ╚Ötiin╚Ťifice.
(2)La efectuarea expertizelor criminalistice judiciare pot participa ╚Öi exper╚Ťi criminali╚Öti autoriza╚Ťi, numi╚Ťi de organele judiciare la recomandarea p─âr╚Ťilor.
(3) Institutele publice, laboratoarele publice sau private de specialitate, precum ╚Öi exper╚Ťii criminali╚Öti autoriza╚Ťi sunt cuprin╚Öi în Tabelul nominal cuprinzând exper╚Ťii criminali╚Öti autoriza╚Ťi, constituit la nivel na╚Ťional, întocmit pe specialit─â╚Ťi ╚Öi actualizat de Ministerul Justi╚Ťiei. Tabelul se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, ╚Öi se afi╚Öeaz─â pe pagina de internet a Ministerului Justi╚Ťiei.
(4) Exper╚Ťii din cadrul aceluia╚Öi institut public sau laborator de expertize criminalistice public ori privat nu pot avea ╚Öi calitatea de exper╚Ťi numi╚Ťi de organele judiciare la recomandarea p─âr╚Ťilor.

......................................

Art. 7.
(1)
Exper╚Ťii autoriza╚Ťi, numi╚Ťi de organele judiciare, la cererea p─âr╚Ťilor, particip─â personal la efectuarea expertizelor prin observa╚Ťii cu privire la obiectul expertizei, modificarea sau completarea acestuia, verificarea ╚Öi completarea materialului necesar pentru efectuarea expertizei, precum ╚Öi prin obiec╚Ťii la raportul de expertiz─â, adresate organului judiciar.

......................................

(3) Exper╚Ťii autoriza╚Ťi, numi╚Ťi de organele judiciare, la cererea p─âr╚Ťilor ╚Öi recomanda╚Ťi de acestea au dreptul s─â ia cuno╚Ötin╚Ť─â de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei.

Prin urmare, expertiza criminalistic─â judiciar─â poate fi efectuat─â numai în cadrului unui laborator sau institut de specialitate (art.1 din OG 75/2000) iar activitatea/participarea expertului recomandat de p─âr╚Ťi urmeaz─â a se desf─â╚Öura în dou─â etape (art. 7 din OG 75/2000):
1. înaintea dispunerii expertizei (la sediul organului judiciar), prin observa╚Ťii cu privire la: obiectul expertizei, modificarea sau completarea acestuia, verificarea ╚Öi completarea materialului necesar pentru efectuare;
2. dup─â efectuarea expertizei (la sediul organului judiciar), prin obiec╚Ťii la raportul de expertiz─â.
Observa╚Ťiile ╚Öi obiec╚Ťiile expertului recomandat de p─âr╚Ťi vor fi adresate în scris organului judiciar care administreaz─â lucrarea, dup─â citarea acestuia potrivit legii.

Copyright © 2018 CECRO