Expertize private


  • Expertizele criminalistice extrajudiciare (private) sunt cele efectuate în afara proceselor judiciare, adică în sistem privat, cel mai adesea la cererea Cabinetelor de Avocatură, a Cabinetelor Notariale,  a Instituțiilor Bancare, precum și a persoanelor fizice sau juridice de orice fel (Autorități publice, Asociații, Fundații, Societăți Comerciale etc.).
  • Expertizele criminalistice extrajudiciare pot fi efectuate numai de către experții criminaliști autorizați care NU își desfășoară activitatea în cadrul institutelor publice sau în cadrul laboratoarelor de specialitate, publice ori private.

Lista experților criminaliști autorizați

membri ai CECRO, care pot efectua expertize criminalistice în sistem privat,
la cererea cabinetelor de avocatură, a cabinetelor notariale, a instituțiilor bancare,
precum și a persoanelor fizice sau juridice de orice fel
(autorități publice, asociații, fundații, societăți comerciale etc.)

Listă în construcție...

Copyright © 2018 CECRO