HG nr. 458/2009 pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 368/1998 privind īnfiinţarea Institutului Naţional de Expertize Criminalistice - I.N.E.C.

Publicată īn Monitorul Oficial, Partea I nr. 274 din 28 aprilie 2009

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre:

Art. I
Hotărārea Guvernului nr. 368/1998 privind īnfiinţarea Institutului Naţional de Expertize Criminalistice ­I.N.E.C., publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 248 din 3 iulie 1998, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
"Art. 2. - Institutul are sediul īn municipiul Bucureşti, bd. Regina Elisabeta nr. 53, sectorul 5."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Institutul are ca obiect de activitate efectuarea expertizelor criminalistice.
(2) Expertiza criminalistică reprezintă actul procesual prin care se efectuează o cercetare ştiinţifică a probelor materiale destinată identificării persoanelor, obiectelor, substanţelor, fenomenelor sau evenimentelor, stabilirii anumitor proprietăţi, modificări de formă, aspect, conţinut ori structură, precum şi a mecanismului producerii acestora."

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
"Art. 5. - Īn subordinea institutului funcţionează:
a) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti;
b) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj;
c) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi;
d) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Timişoara;
e) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Braşov;
f) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Craiova."

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Structura organizatorică a institutului şi a laboratoarelor interjudeţene se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a institutului, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.
(2) Regulamentul prevăzut la alin. (1) se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, precum şi pe pagina de internet a institutului."

5. La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Pe lāngă director, funcţionează ca organ consultativ Consiliul institutului, format din directorul adjunct şi personalul cu funcţii de conducere."

6. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Directorul şi directorul adjunct ai institutului sunt numiţi prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti dintre experţii cu grad profesional maxim şi cu studii juridice."

7. La articolul 10, literele a), c) şi e) vor avea următorul cuprins:
"a) efectuează, īn toate cazurile, noua expertiză criminalistică; īn cazurile de o complexitate mai mare sau pentru care laboratoarele interjudeţene nu au condiţii tehnice ori resurse umane efectuează şi prima expertiză;
c) desfăşoară activităţi de documentare şi de cercetare ştiinţifică operaţională;
e) sprijină īnvăţămāntul universitar şi postuniversitar cu material documentar şi cu alte mijloace necesare procesului de īnvăţămānt, organizează cursuri de specializare, de pregătire şi perfecţionare profesională, īn domeniul criminalisticii;".

8. La articolul 11, litera b) va avea următorul cuprins:
"b) asigură condiţii corespunzătoare pentru pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului propriu;".

9. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 14. - (1) Salarizarea şi alte drepturi ale personalului institutului şi al laboratoarelor interjudeţene se stabilesc īn condiţiile legii."

10. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
"Art. 16. - Numărul maxim de posturi pentru institut este de 71, care se īncadrează īn numărul maxim de posturi stabilit pentru Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti."

Art. II
La data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri se īnfiinţează Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Braşov, fără personalitate juridică.

Art. III
La data de 1 ianuarie 2010 se īnfiinţează Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Craiova, fără personalitate juridică.