Probleme rezolvate


ultima actualizare: 05.02.2018

A. Expertiza grafică și tehnică a documentelor

Expertiza grafică:

 • - Stabilirea autorului unui text;
 • - Stabilirea autorului unei semnături;
 • - Stabilirea autorului unor modificări grafice;
 • - Stabilirea autorului unor adăugiri grafice;
 • - Stabilirea modului de contrafacere a semnăturilor;
 • - Stabilirea scrisurilor alterate (deghizate).

Expertiza tehnică a documentelor:

 • - Stabilirea autenticităţii documentelor (ex: formulare tip, formulare securizate, bancnote, acte de identitate, legitimaţii etc.);
 • - Stabilirea existenţei modificărilor efectuate pe orice tip de acte sau documente (ex: înlăturare de text prin acoperire, haşurare, ştergere mecanică, ştergere chimică etc.);
 • - Descoperirea falsului realizat prin diferite metode (fotocopiere, colaje ş.a.);
 • - Stabilirea autenticităţii impresiunilor de ştampilă şi parafă;
 • - Stabilirea tipurilor de imprimantă cu care au fost tipărite documentele (ex: matriceală, jet de cerneală, laser);
 • - Identificarea tipului maşinii de scris şi a dactilografului;
 • - Stabilirea modalităţii de falsificare sau de contrafacere a documentelor;
 • - Stabilirea relativă a perioadei de întocmire a actului;
 • - Stabilirea tipului materialelor de scriere;
 • - Stabilirea succesiunii depunerii materialelor de scriere/imprimare în cazul intersecţiilor de trasee;
 • - Reconstituirea documentelor deteriorate (arse, spălate, şterse, haşurate, rupte etc.) şi relevarea informaţiilor existente pe acestea.

B. Expertiza dactiloscopică a urmelor palmare şi plantare

 • - Identificarea persoanei după impresiuni papilare (digitale, palmare, plantare).

C. Expertiza traseologică

 • - Identificarea persoanei sau obiectului creator de urme;
 • - Stabilirea modului de creare a urmelor;
 • - Stabilirea tipului de urme;
 • - Reconstituirea întregului după părţile componente.

D. Expertiza balistică

 • - Identificarea armelor după urmele lăsate pe proiectil (glonţ) sau tubului cartuşului;
 • - Distanţa de la care s-a tras;
 • - Direcţia tragerii;
 • - Stabilirea poziţiei trăgătorului şi a ţintei;
 • - Stabilirea stării de funcţionare a armelor;
 • - Identificarea factorilor suplimentari ai împuşcăturii de pe armă şi/sau de pe obiecte de îmbrăcăminte.

E. Expertiza accidentelor de trafic rutier

 • - Determinarea dinamicii producerii accidentului după urmele create la locul faptei;
 • - Stabilirea vitezei de deplasare a autovehiculului în momentele premergătoare declanşării strii de pericol sau în cel al impactului;
 • - Direcţiile de deplasare ale pietonilor sau vehiculelor înainte şi după impact;
 • - Stabilirea locului impactului;
 • - Stabilirea poziţiei autovehiculului (vehiculelor) sau a victimei în momentul impactului;
 • - Stabilirea momentului apariţiei stării de pericol pentru conducătorul auto;
 • - Stabilirea spaţiului parcurs de victimă respectiv autovehicul din momentul aparitiei stării de pericol până în cel al coliziunii;
 • - Stabilirea relaţiilor de timp în care s-au derulat anumite secvenţe ale accidentului;
 • - Stabilirea posibilităţilor de evitare a accidentului;
 • - Examinarea pneurilor şi jantelor deteriorate;
 • - Examinarea criminalistică a diferitelor repere din sistemele de siguranţă ale autovehiculului găsite rupte sau deformate și determinarea relaţiei cauzale între acestea şi producerea evenimentului rutier;

F. Expertiza vocii şi a vorbirii

 • - Verificarea autenticităţii înregistrărilor audio.
 • - Identificarea persoanelor după voce şi vorbire.
 • - Îmbunătăţirea calităţii înregistrărilor cu scopul creşterii posibilității de înțelegere a acestora.

G. Expertiza imaginilor

 • - Verificarea autenticităţii imaginilor fotografice sau video.
 • - Îmbunătăţirea calității imaginilor fotografice sau video cu scopul creşterii posibilității de deslușire a acestora.
 • - Identificarea persoanelor, obiectelor şi a unor caracteristici ale acestora.
 • - Stabilirea locaţiei şi datei când a fost realizată o imagine.

H. Expertiza fizico-chimică

 • În funcţie de obiectivele dispuse şi de natura probelor materiale înaintate, se pot efectua examinări folosind numai metoda comparativă, prin:
  - microscopie optică;
  - microscopie electronică cu baleiaj (SEM-EDAX);
  - cromatografie în faza gazoasă cuplată cu spectrometrie de masă (GC-MS) şi
  - cromatografie în faza lichidă (HPLC).

Copyright © 2018 CECRO